Е-дневник          
 
       
     

Ваканции и почивни дни

 

       
 
  За ФСПГ
  История
  Преподаватели
  Настоятелство
  За контакти
 
     
 
  Полезно
  Седмична програма
  Електронен дневник
  MS Outlook live
  Прием
  Галерия
 
       
   
   

 

Начало и край на ваканциите, с изключение на лятната, през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.  – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.  – коледна
05.02.2019 г.                                    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.  – пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.  – пролетна за XII клас

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Неучебни дни:

21.05.2019 г.  – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г.  – втори ДЗИ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

06.06.2019 г.  – Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. 
– НВО по БЕЛ
19.06.2019 г.  – НВО по математика
21.06.2019 г.  – НВО по чужд език (по желание на ученика)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г.  – I - XII клас

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г.  – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г.  – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г.  – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г.  – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г.  – VII - XI клас (18 учебни седмици)
     
 
  © 2007 ФСГ "Васил Левски" - Монтана