Е-дневник          
 
       
     

Ваканции и почивни дни

 

       
 
  За ФСПГ
  История
  Преподаватели
  Настоятелство
  За контакти
 
     
 
  Полезно
  Седмична програма
  Електронен дневник
  MS Outlook live
  Прием
  Галерия
 
       
   
   

 

Начало и край на ваканциите, с изключение на лятната, през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.  – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.  – коледна
05.02.2020 г.                                    – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.  – пролетна за I - XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.  – пролетна за XII клас

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Неучебни дни:

20.05.2020 г.  – ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г.  – втори ДЗИ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

05.06.2020 г.  – Държавен изпит по теория за СПК
09.06.2020 г. 
– НВО по БЕЛ в края на VII и X клас
11.06.2020 г.  – НВО по математика в края на VII и X клас

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г.  – I - XII клас

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г.  – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г.  – I - III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г.  – IV - VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г.  – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г.  – VII - XI клас (18 учебни седмици)
     
 
  © 2007 ФСГ "Васил Левски" - Монтана