Преподаватели

 

       
 
  За ФСПГ
  История
  Преподаватели
  Настоятелство
  За контакти
 
     
 
  Полезно
  Седмична програма
  Електронен дневник
  Галерия
 
       
 
Ръководен екип:  
Веселка Иванова - директор
Елица Иванова - зам.-директор по учебната дейност
Йорданка Василева - зам.-директор по учебната дейност
Ани Георгиева - зам.-директор по административно стопанската дейност
Преподаватели:  
Мирослав Иванов - ръководител на направление "ИКТ"
Силвия Антонова - психолог
Ива Михайлова - учител по български език и литература
Илияна Георгиева - учител по български език и литература
Мирослава Йорданова / Светлана Томова - учител по български език и литература
Теодора Кръстева - учител по чужд език
Агнеса Георгиева - учител по чужд език
Ваня Тодорова - учител по чужд език
Кирил Никифоров - учител по чужд език
Марияна Никифорова - учител по чужд език
Емилия Ефтимова - учител по чужд език
Елена Иванова - учител по математика
Елеонора Петрова - учител по математика и инф. технологии
Мирослав Милорадов - учител по информационни технологии
Светла Петрова - учител по история и цивилизации
Йоана Антова / Полина Димитрова - учител по история и цивилизации
Цеца Александрова - учител по география и икономика
Иванка Драгиева - учител по биология и здравно образование
Петрана Димитрова - учител по математика и физика и астрономия
Радостина Георгиева - учител по химия и опазване на ок. среда
Александър Рибагин - учител по физическо възпитание и спорт
Столетка Мошолова - учител по физическо възпитание и спорт
Ирена Пламенова - учител по икономически дисциплини
Камелия Борисова - учител по икономически дисциплини
Татяна Рибагина - учител по икономически дисциплини
Вероника Томова - учител по икономически дисциплини
Мариета Митова - учител по икономически дисциплини
Диана Димитрова - учител по икономически дисциплини
Радинела Рангелова / Виктория Петрова - учител по туризъм
Таня Евтимова-Недева - учител по туризъм
Николинка Симеонова - учител по туризъм
Миглена Георгиева - учител по туризъм
   
     
 
  © 2007 ФСГ "Васил Левски" - Монтана