проект № 2022-1-BG01-KA122-VET-000078665
Зелено образование-стратегия за постигане на зелен растеж и кръгова икономика
   

В периода 26.03.2023 – 01.04.2023 г. 5 учители от Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ - Монтана реализираха проект № 2022-1-BG01-KA122-VET-000078665, „Зелено образование-стратегия за постигане на зелен растеж и кръгова икономика“.

Дейностите, предвидени в проекта се изпълниха в гр. Виченца, Италия, със сътрудничеството на Fortes Impresa Sociale SRL – организация с нестопанска цел, чиято цел е да координира проекти за ориентиране, образование и обучение за физически лица, училища, местни власти и компании.

В рамките на пет дни, участниците посетиха училище по туризъм – „ISS Almerico da Schio Vecenza”, NIUKO Innovation and Knowledge – компания, която предлага междуфирмени и корпоративни курсове за обучение, специално разработени консултантски услуги, консултантски услуги за финансиране и по- специално свързани с устойчиво развитие; техническо училище по икономика и туризъм – „ITE Guido Piovene”, техническо училище IIS „Silvio Ceccato” – с изучаване на администрация, финанси и маркетинг, бизнес информационни системи, IT, механика и мехатроника и др.; „ELEVATOR HUB“ - иновационен хъб за разработване на революционни идеи и продукти.

В резултат от проведените срещи и дискусии, участниците по проекта разшириха набора от методи и образователни практики за насърчаване на ангажираността на учениците в зелени теми. Запознаха се с важността от повишаването на ефективността на икономиката по отношение на ресурсите, което обуславя внедряване на стратегии за преподаване и мотивиране на учениците да усвояват зелени умения и създаване на „кръгова икономика", която да генерира колкото е възможно по-малко загуби. Изпълнението на проекта допринесе за повишаването на информираността на участниците за образователната система в Италия и екологично отговорно поведение.

В рамките на проекта бяха изпълнени следните цели:

  1. усъвършенстване на професионалните компетентности в сферата на кръговата икономика, чрез обмен на добри практики между образователните институции;
  2. осъществена бе международна мобилност за обмяна на опит и усъвършенстване на зелените умения;
  3. повишаване на познанията за околната среда и конкретни действия за борба с изменението на климата;
  4. информираност на учителите и учениците от ФСПГ „Васил Левски“ – Монтана за дейностите по проекта.

Резултатите от проекта ще бъдат демонстрирани още през настоящата учебна година, чрез реализиране на дейности с участието на ученици от ФСПГ „Васил Левски“ - Монтана.

  Презентация

 
 
   
       
 
  За ФСПГ
  История
  Преподаватели
  Настоятелство
  За контакти
 
     
 
  Полезно
  Седмична програма
  Електронен дневник
  MS Outlook live
  Прием
  Галерия
 
       
 
     
 
  © 2007 ФСГ "Васил Левски" - Монтана