Е-дневник    
 
     
   

Подбор на ученици за включване в целевата група
по проект 2019-1-BG01-KA102-061853 „Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха“

       
 
  За ФСГ
  История
  Преподаватели
  Настоятелство
  За контакти
 
     
 
  Полезно
  Седмична програма
  Електронен дневник
  MS Outlook live
  Прием
  Галерия
 
       
 
 

Ръководството на Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ – Монтана обявява процедура за подбор на ползватели по проект 2019-1-BG01-KA102-061853 “Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха“ през 2019/2020 учебна година. Проектът цели провеждането на професионална практика за 15 ученици ( и 2 резерви) от 11 и 10 клас с интензивно или разширено изучаване на английски език, под формата на мобилност в град Сарагоса, Испания, в периода от 01.03.2020г. до 23.03.2020г.

Професионалната гимназия изпълнява проекта в консорциум с фирма „Хоризонт ПроКонсулт“ ЕООД, гр. Стара Загора и Асоциация Мундус – Испания. Проектът за международна мобилност в консорциум предвижда в дейностите да вземат участие ученици от 10 и 11 клас , обучаващи се в ТГ „Княз Симеон Търновски“ - Стара Загора, ФСПГ „ Васил Левски“ – Монтана и ПГИ „Г. С. Раковски“ – Ямбол.

Учениците от трите гимназии участващи в консорциума ще проведат 3 седмична международна работна практика във фирми в град Сарагоса, Испания. Участниците в мобилността ще бъдат подбрани от комисия, която директорът на училището ще назначи с цел организиране и провеждане на селекция.

Подборът на ползватели ще се проведе при следния график на дейности:

 1. Обявяване на възможностите за мобилност по програма Еразъм+ в сайтовете на участващите в консорциума учебни заведения.
 2. 01.11. 2019г.

 3. Анонсиране на проекта в часовете на класа при съответните паралелки и обявяването му пред родителите чрез родителска среща, онлайн средства и др.
 4. 01.11. 2019г.

 5. Изработване на онлайн формуляри за регистрация на обучаемите от учебните заведения и обявяване на критериите за подбор, както на сайта на училището, така и по вътрешни комуникационни канали на училищата.
 6. 15.11.2019г.

 7. Процес на кандидатстване и тест по английски език за учениците, интервю.
 8. ноември 2019г.

 9. Оценка на регистрациите и процес на селекция от работната комисия назначена за целта.
 10. декември 2019г.

 11. Обявяване на резултатите от селекцията и организиране на среща с учениците и родителите на подбраните кандидати.
 12. януари 2020г.

 13. Културна подготовка, превенция на риска, управление и практически аспекти на проекта.
 14. февруари 2020г.

 15. Провеждане на професионалната практика и международна мобилност
 16. от 01.03.2020г. до 23.03.2020г.

 17. Разпространение на постиженията и резултатите от проекта.
 18. април – юли 2020г.

Всички кандидати могат да разгледат и изтеглят необходимите документи за участие в предварителен подбор на ползватели ТУК.

 

     
 
  © 2007 ФСГ "Васил Левски" - Монтана