ИСТОРИЯ НА ФСГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - МОНТАНА

 

       
 
  За ФСПГ
  История
  Преподаватели
  Настоятелство
  За контакти
 
     
 
  Полезно
  Седмична програма
  Електронен дневник
  Галерия
 
       
 
 


     Финансово-стопанска гимназия „В.Левски” - Монтана е първото търговско и първото средно професионално училище в Северозападна България.

      Открито е през 1921 г. с Решение на Министерството на търговията, промишлеността и труда като Нисше училище за търговия и кооперативно дело. Учебните занятия започват 26 ученика, подготвяни от педагози с висше европейско образование. Курсът на обучение е двегодишен. След преименуването му в Практическо-търговско училище през 1924 г., обучението става тригодишно.

     В своята 90-годишна история училището преминава през периоди на възход и трудности. Утвърждаването и борбата за престиж се редуват с усилия за запазване и оцеляване.

     От 1931 г. училището става Средно-търговско и преминава на петгодишен курс на обучение. Въпреки постигнатите успехи, през 1932 г. съществуването му е поставено под въпрос. Благодарение на активната защита от страна на обществеността в града то е запазено.

     В него преподават предприемчиви педагози и творци, които утвърждават икономическата просвета в региона. Те полагат големи усилия и реализират мечтите на първите, училището да има собствена сграда.

     Всяка година Търговското училище съвместно с търговското съсловие празнуват Никулден – 19 /6/ декември – Ден на търговията в цяла България. Този ден остава незабравим не само за възпитаниците на училището, но и на цялото гражданство.

     Името на училището претърпява ново изменение през 1943 г.-Държавна търговска и стопанска гимназия, наричана „Цар Борис ІІІ”.

     Промените в страната през 1944 г. се отразяват и върху гимназията. По предложение на директора Марин Гьошев, и с решение на Учителския съвет от 04.04.1947г. училището приема за свой патрон – Васил Левски. Име, което и до днес е светиня за преклонение и подражание.

     По решение на МНП от 1951 г. училището става Стопански техникум, а с писмо № 1762 от 02.04.1953г. на МНП е Икономически техникум.

     От 1968 г. до 1985г. под ръководството на директора г- н Кръсто Пенов Техникумът е водещ в регионален и национален мащаб по внедряване на научни методи в управлението на цялостния училищния живот.

     През периода 1969-1971г. над 100 делегации, учителски колективи, групи, научни и административни ръководители посещават училището, за да се запознаят с внедряването на създадения опит.

     За постигнатите резултати в учебния процес гимназията е отличена с орден "Кирил и Методий" и обявена за национален първенец.

     От 1986г. за първи път в неговата история то е ръководено от жена - директор - г-жа Пламка Георгиева. Усилията на учителския колектив и на ръководството са насочени към демократизиране и хуманизиране на педагогическия процес.

     След демократичните промени, училището е едно от петте пилотни в България, които внедряват и мултиплицират модерното европейско икономическо образование. За учебната 1995/96 г. с решение на МОН Техникумът по икономика е утвърден да работи по Българо-австрийски образователен проект. Приет е първият випуск „Икономика и мениджмънт”.

     При завършване учениците получават Сертификат от Австрийското образователно министерство, с който българските дипломи се приравняват на австрийските, и са валидни в рамките на Европейския съюз. Обучението се извършва по специален учебен план на модулен принцип и одобрени от МОН учебни програми. Учебниците по „Икономика на предприятието”, „Икономическа информатика”, „Икономически немски език” са адаптирани от български научни колективи с участието на преподаватели от гимназията по съответните дисциплини.

     От началото на ХХІ век, директор на училището е г-жа Теменужка Кисьова. Под нейно ръководство се извършва многостранна модернизация и изграждане профила на училището като Финансово-стопанска гимназия. Усилията на ръководния екип и училищния колектив са насочени към подобряване качеството на обучение, изграждане на фирмена стратегия, хармонизиране на икономическата подготовка с европейските икономически стандарти, компютъризация на учебната и управленческа дейност и инвазия във виртуалното пространство.

     В навечерието на 85-годишния юбилей на гимназията от печат излиза книгата на Кръсто Пенов – „Летописите на една съкровищница”. Чрез нея, авторът представя на поколенията завиден опит, как се създава, утвърждава и извисява едно училище.

     Днес ФСГ „В.Левски” е модерно учебно заведение, в което учат 585 ученика в 24 паралелки по 11 специалности, работещо по международни образователни проекти и подготвящо млади хора отговарящи на всички изисквания, които съвременните мениджъри предявяват: добра компютърна грамотност, чуждоезикова компетентност, делови качества, комуникативност и икономическа култура.

     Училище, което отговаря на предизвикателствата на новия век за изграждане на професионални компетенции и ключови квалификации, конвертируеми на пазара на труда в България и Европа.

У Ч И Л И Щ Е   С   Т Р А Д И Ц И И   И   Б Ъ Д Е Щ Е ! ! !

 
горе      

 

 

     
 
  © 2007 ФСГ "Васил Левски" - Монтана