COVID-19

 

       
 
  За ФСПГ
  История
  Преподаватели
  Настоятелство
  За контакти
 
     
 
  Полезно
  Седмична програма
  Електронен дневник
  Галерия
 
       
 
 

 

  1. Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата публикувани на електронната страница на МОН.
  2. Инструктаж за здравословни и безопасни условия на труд на учениците от ФСПГ „Васил Левски“ – Монтана в условията на епидемично разпространение на COVID-19.
  3. Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия във Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ – Монтана в условията на епидемично разпространение на COVID-19.
  4. Програма за провеждане на инструктаж за здравословни и безопасни условия на труд във ФСПГ „Васил Левски“ – Монтана в условията на епидемично разпространение на COVID-19.
  5. Заповед утвърдени правила за работа в условията на COVID-19.
 
горе      

 

 

     
 
  © 2007 ФСГ "Васил Левски" - Монтана